Zalety ogrzewania pelletem

Koszty ogrzewania peletem

Niskie koszty modernizacji kotłowni

Palniki pelletu można zainstalować do prawie każdego kotła na olej a także na paliwa stałe i gaz. Oznacza to brak konieczności wymiany posiadanej już jednostki grzewczej i dodatkowych nakładów finansowych. Całość inwestycji w ogrzewanie pelletem zwraca się maksymalnie w ciągu dwóch lat.

Ceny peletu

Porównanie cen oleju i pelletu

Ceny pelletu nie są uzależnione od wahań kursów surowców naturalnych, ponieważ powstają z ogólnodostępnych odpadów pochodzenia roślinnego. Pelletu nie musimy importować – producentów peletu lub agropelletu można znaleźć w najbliższej okolicy. Oznacza to brak dodatkowych kosztów transportu wliczonych w cenę paliwa.

Ceny oleju i pelletu drzewnego na przestrzeni lat

Rok 2008 2010 2012 2014
Olej opałowy 3,30 zł/l 2,85 zł/l 4,10 zł/l 3,50 zł/l
Pellet 800 zł/t 750 zł/t 850 zł/t 950 zł/t

Porównanie kosztów ogrzewania

Olej opałowy = 37,2 MJ/l
Pellet drzewny = 18 MJ/kg
Dla domu o powierzchni 160 m2 do którego ogrzania wykorzystujemy w ciągu roku 2400 litrów oleju opałowego – przy zmianie paliwa na pellet będziemy potrzebować 5040 kg pelletu.
W 2014 roku koszty ogrzewania olejem wynosiły 8400 zł a pelletem 4788 zł.
Oznacza to oszczędność o 3612 zł rocznie czyli 43%!

Różnorodność oferty paliw

Ceny pelletów zależą od rodzaju surowca z którego są wytwarzane. Na początku 2015 roku najdroższe, certyfikowane, wysokoenergetyczne pellety bez zanieczyszczeń, o małej zawartości popiołu, wytworzone z dobrego drewna, kosztowały około 900-1000 zł/t. Można jednak kupić pellety drzewne już od 600-700 zł/t. Natomiast agropellety o podobnej wartości energetycznej nawet za 400-500 zł/t. W palnikach można spalać również inną biomasę, taką jak owies czy suche pestki z wiśni – paliwo to okresowo może być dostępne w przystępnych cenach. Należy jednak zwrócić uwagę aby taka biomasa była odpowiednio sucha.

Wygoda użytkowania

Samooczyszczenie palnika z popiołu

Praca palnika pelletowego Pellas X jest całkowicie zautomatyzowana. Nowoczesne rozwiązania technologiczne (zgłoszone do urzędu patentowego), zapewniają dłuższe utrzymywanie palnika w czystości oraz samooczyszczanie z popiołu.

W palnikach linii X oraz Hybrid zastosowany jest system mieszania paliwa w komorze spalania, który poprawia proces spalania biomasy oraz usuwania popiołu. Natomiast w palnikach linii Revo zastosowany jest nowatorski system obrotowej komory spalania zapewniający stałe samooczyszczanie palnika z popiołów – nawet przy stosowaniu paliw gorszej jakości.

Automatyka pracy

Zaawansowane sterowniki w pełni kontrolują ustawienia pracy palnika a w razie konieczności alarmują o nieprawidłowościach. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło w budynku maleje, sterownik zmniejsza ilość paliwa lub wyłącza palnik do czasu ponownego spadku temperatury – wówczas palnik zostaje automatycznie uruchomiony. Co szczególnie ważne, tak dokładne dopasowanie paliwa do potrzeb ma przełożenie ekonomiczne. Pracą palnika można dodatkowo sterować za pośrednictwem termostatu pokojowego a także za pomocą telefonu lub serwisu internetowego.

Czystość

Magazynowanie paliwa

Pellet sprzedawany jest w szczelnych, suchych opakowaniach z których należy go przesypać do zasobników (silosów). Można kupić też pellet wsypywany bezpośrednio z cysterny do silosu. Najczęściej pakowany jest w worki po 15 lub 25 kg lub tzw. Big Bag o wadze około 1 tony. Przewożenie i składowanie pelletów w workach jest czyste i wygodne. Przechowując pellet powinniśmy uważać aby nie zawilgotniał, dlatego powinien być przechowywany w zadaszonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w izolacji od podłogi i ścian. Zasobniki pelletu Pellas X dostępne są w pojemnościach 300, 450, 600 i 1200 litrów.

W naszym przykładzie przy budynku o powierzchni 160 m2, zbiornik 600 l (ok 400kg) będziemy musieli w ciągu całego roku napełnić tylko 12 razy.

Spalanie

Pellet wytwarzany z odpadów drewnianych w trakcie spalania wydziela przyjemny zapach. Ilość popiołu powstałego po spaleniu pelletu waha się w zależności od jego jakości od 0,2 – 1%. Rocznie przy ogrzewaniu budynku 160 m2 powstanie od 10 do 47 kg popiołu. Oznacza to rzadką konieczność czyszczenia kotła a ponadto popiół można wykorzystać jako nawóz, gdyż zawiera cenne dla roślin związki mineralne. Przy wyborze pelletu warto zwrócić uwagę, czy jest certyfikowany i czy określona została ilość popiołu. Im więcej popiołu, tym pellet ma mniejszą moc opałową, co poza przełożeniem ekonomicznym oznacza również więcej pracy przy czyszczeniu kotła.

Ekologia

Wybierając pellet jako sposób na ogrzewanie dbamy o środowisko naturalne:

Wykorzystanie wtórne odpadów

Pellet powstaje z odpadów a po jego spaleniu otrzymamy bogaty w związki mineralne popiół, który powtórnie można wykorzystać jako nawóz.

Zerowy bilans CO₂

Spalając pellet nie zwiększamy ilości CO₂ w atmosferze, ponieważ wydziela go się tylko tyle, ile rośliny pobrały go w trakcie procesu fotosyntezy w czasie swojego wzrostu.

Szybko odnawialne paliwo

W przeciwieństwie do ropy, gazu czy węgla proces odnowienia biomasy trwa bardzo krótko, bo od roku do kilkunastu lat.